artykuł nr 11

UCHWAŁA NR 13/III/2014

artykuł nr 12

UCHWAŁA NR 12/II/2014

UCHWAŁA NR 12/II/2014 Rady Gminy Popów z dnia 04 grudnia 2014 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej
artykuł nr 13

UCHWAŁA NR 11/II/2014

UCHWAŁA NR 11/II/2014 Rady Gminy Popów z dnia 04 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
artykuł nr 14

UCHWAŁA NR 10/II/2014

UCHWAŁA NR 10/II/2014 Rady Gminy Popów z dnia 04 grudnia 2014 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek lesny i podatek od nieruchomości
artykuł nr 15

UCHWAŁA NR 9/II/2014

UCHWAŁA NR 9/II/2014 Rady Gminy Popów z dnia 04 grudnia 2014 roku w sprawie podatku od środków transportowych