artykuł nr 21

UCHWAŁA NR 3/I/2014

UCHWAŁA NR 3/I/2014 Rady Gminy Popów z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Rewizyjnej
artykuł nr 22

UCHWAŁA NR 2/I/2014

UCHWAŁA NR 2/I/2014 Rady Gminy Popów z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Popów
artykuł nr 23

UCHWAŁA NR 1/I/2014

UCHWAŁA NR 1/I/2014 Rady Gminy Popów z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Popów
artykuł nr 24

UCHWAŁA NR 275/XXXIX/2014

UCHWAŁA NR 275/XXXIX/2014 Rady Gminy Popów z dnia 29 października 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 225/XXX/2013 Rady Gminy Popów z dnia 31 grudnia 2013r
artykuł nr 25

UCHWAŁA NR 274/XXXIX/2014

UCHWAŁA NR 274/XXXIX/2014 Rady Gminy Popów z dnia 29 października 2014 roku w sprawie zmianypodstawy prawnej Uchwały 265/XXXVII/2014 Rady Gminy Popow z dnia 21 października 2014 roku.