artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 86/XV/2015

UCHWAŁA NR 86/XV/2015 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Popów na lata 2016-2019"
artykuł nr 2

UCHWAŁA NR 85/XV/2015

UCHWAŁA NR 85/XV/2015 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu i sposobu powołania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
artykuł nr 3

UCHWAŁA NR 84/XV/2015

UCHWAŁA NR 84/XV/2015 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńczych i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi orraz szczegółowych warunków częsciowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
artykuł nr 4

UCHWAŁA NR 83/XV/2015

UCHWAŁA NR 83/XV/2015 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji na terenie Gminy Popów w 2016 rok "Programu szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV dziewczynek urodzonych w 2005 roku - mieszkanek Gminy Popów"
artykuł nr 5

UCHWAŁA NR 82/XV/2015

UCHWAŁA NR 82/XV/2015 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie planu rady gminy i komisji rady gminy na 2016 rok.