artykuł nr 1

Podatek od nieruchomości

artykuł nr 2

Podatek rolny

artykuł nr 3

Podatek leśny

artykuł nr 4

Podatek od środków transportowych