artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 159/XXVII/2016

UCHWAŁA NR 159/XXVII/2016 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 146/XXV/2016 Rady Gminy Popów z dnia 24 listopada 2016 roku
artykuł nr 2

UCHWAŁA NR 158/XXVII/2016

UCHWAŁA NR 158/XXVII/2016 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wpólnej obsługi gminnych jednostek organizacyjnych
artykuł nr 3

UCHWAŁA NR 157/XXVII/2016

UCHWAŁA NR 157/XXVII/2016 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Popów"  
artykuł nr 4

UCHWAŁA NR 156/XXVII/2016

UCHWAŁA NR 156/XXVII/2016 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Miastem i Gminą Działoszyn, a Gminą Popów w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Zalesiaki Pieńki w gminie Działoszyn
artykuł nr 5

UCHWAŁA NR 155/XXVII/2016

UCHWAŁA NR 155/XXVII/2016 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie planu pracy rady gminy i komisji rady gminy na 2017 rok