artykuł nr 6

UCHWAŁA NR 21/III/2018 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2018 - 2028

artykuł nr 7

UCHWAŁA NR 20/III/2018 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów

artykuł nr 8

UCHWAŁA NR 19/III/2018 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2019-2029

artykuł nr 9

UCHWAŁA NR 18/III/2018 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2019

artykuł nr 10

UCHWAŁA NR 17/III/2018 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2019