artykuł nr 51

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Popów

Załączniki:
Projekt uchwały562 KB
artykuł nr 52

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów

Załączniki:
Treść projektu uchwały139 KB
artykuł nr 53

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie przekształcenia Przedszkola w Zawadach poprzez przeniesienie jego siedziby

Załączniki:
Treść projektu uchwały67 KB
artykuł nr 54

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Popów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych

Załączniki:
Treść projektu uchwały84 KB
artykuł nr 55

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w Gminnych Zespołach Szkolno-Przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Popów

Załączniki:
Treść projektu uchwały73 KB
Dostępne kategorie:
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018