artykuł nr 56

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Załączniki:
Projekt uchwały32 KB
artykuł nr 57

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popów na rok 2019"

Załączniki:
Treść projektu uchwałyMB
artykuł nr 58

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie zmiany uchwały Nr 123/XXI/2008 Rady Gminy Popów z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Popów do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zielony Wierzchołek Śląska"

Załączniki:
Treść projektu uchwały831 KB
artykuł nr 59

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Załączniki:
Treść projektu uchwały895 KB
artykuł nr 60

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów

Załączniki:
Treść projektu uchwałyMB
Dostępne kategorie:
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018