artykuł nr 11

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie budżetu gminy na 2020 rok

artykuł nr 12

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2019/2020

artykuł nr 13

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok

artykuł nr 14

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2019-2029

artykuł nr 15

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów

Dostępne kategorie:
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018