artykuł nr 16

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie podatku od środków transportowych

artykuł nr 17

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Popów w 2020 roku

artykuł nr 18

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości

artykuł nr 19

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok

artykuł nr 20

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020

Dostępne kategorie:
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018