artykuł nr 21

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji

artykuł nr 22

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

artykuł nr 23

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego

artykuł nr 24

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Popów na lata 2019-2022 z perspektywą do 2027 roku"

artykuł nr 25

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Dostępne kategorie:
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018