artykuł nr 36

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu stworzenia warunków podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej

artykuł nr 37

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów

artykuł nr 38

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

artykuł nr 39

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków"

artykuł nr 40

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Popów

Dostępne kategorie:
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018