artykuł nr 46

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Załączniki:
Projekt uchwały394 KB
artykuł nr 47

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2019 - 2029

Załączniki:
Projekt uchwałyMB
artykuł nr 48

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie zmiany w budżecie Gminy Popów

Załączniki:
Projekt uchwałyMB
artykuł nr 49

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Popów za 2018 rok.

Załączniki:
Projekt uchwały410 KB
artykuł nr 50

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok

Załączniki:
Projekt uchwały289 KB
Dostępne kategorie:
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018