artykuł nr 6

Projekt uchwały Rady Gminy Popów z dnia 17 czerwca 2021r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2021-2029.

artykuł nr 7

Projekt uchwały NR 207/XXXIV/2021 RADY GMINY POPÓW z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy.

artykuł nr 8

PROJEKT UCHWAŁY RADY GMINY POPÓW z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 126/XIX/2020 Rady Gminy Popów z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Klubowi Dziecięcemu „TYGRYSEK” w Zawadach.

artykuł nr 9

PROJEKT UCHWAŁY RADY GMINY POPÓW z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.

artykuł nr 10

PROJEKT UCHWAŁY RADY GMINY POPÓW z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Popów.

Dostępne kategorie:
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018