artykuł nr 11

PROJEKT UCHWAŁY RADY GMINY POPÓW z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Sołtysa Sołectwa Brzózki

artykuł nr 12

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.

artykuł nr 13

Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

artykuł nr 14

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości będącej własnością Gminy Popów.

artykuł nr 15

Projekt uchwały RADY GMINY POPÓW z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie przekazania wniosku do rozpoznania organowi właściwemu.

Dostępne kategorie:
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018