artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 296/XLIX/2022 RADY GMINY POPÓW z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 243/XXXIX/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii na 2022 r.

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR 295/XLIX/2022 RADY GMINY POPÓW z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Popów w 2023 roku.

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR 294/XLIX/2022 RADY GMINY POPÓW z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok.

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR 293/XLIX/2022 RADY GMINY POPÓW z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie podatku od środków transportowych.

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR 292/XLIX/2022 RADY GMINY POPÓW z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2022-2029.