artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 262/XLII/2022 RADY GMINY POPÓW z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR 261/XLI/2022 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Popów i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popowie

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR 260/XLI/2022 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Radnym Rady Gminy Popów

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR 259/XLI/2022 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popów na rok 2022”

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR 258/XLI/2022 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2022-2029