artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 306/LI/2022 RADY GMINY POPÓW z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Popów na lata 2023-2025”

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR 305/LI/2022 RADY GMINY POPÓW z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów oraz ich rodziców do placówek oświatowych

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR 304/LI/2022 RADY GMINY POPÓW z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu pracy rady gminy i komisji rady gminy na 2023 rok.

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR 303/LI/2022 RADY GMINY POPÓW z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r.

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR 302/LI/2022 RADY GMINY POPÓW z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2023-2030