artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 315/LIII/2023 RADY GMINY POPÓW z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie uznania petycji za zasługującą na uwzględnienie

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR 314/LIII/2023 RADY GMINY POPÓW z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR 313/LIII/2023 RADY GMINY POPÓW z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR 312/LIII/2023 RADY GMINY POPÓW z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 r.

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR 311/LIII/2023 RADY GMINY POPÓW z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Popów na lata 2023 - 2027