artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 346/LXI/2023 RADY GMINY POPÓW z dnia 6 września 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2023 - 2030.

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR 345/LXI/2023 RADY GMINY POPÓW z dnia 6 września 2023 roku w sprawie zmian w budżecie.

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR 344/LX/2023 RADY GMINY POPÓW z dnia 16 sierpnia 2023 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Popów na lata 2023 - 2027.

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR 343/LX/2023 RADY GMINY POPÓW z dnia 16 sierpnia 2023 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR 342/LX/2023 RADY GMINY POPÓW z dnia 16 sierpnia 2023 roku w zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Popów w rejonie ulic Częstochowskiej i Pajęczańskiej w gminie Popów.