artykuł nr 1

Wybory członków do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej rok 2023

Szanowni Rolnicy,

Śląska Izba Rolnicza informuje, że 28 lipca 2023 r. upływa VI kadencja organów samorządu rolniczego. Kolejne wybory członków do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej odbędą się w dniu 24 września 2023 r.

Zasady wyborów:

1.  Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie RSP posiadający w nich wkłady gruntowe. Przy sługuje im prawo kandydowania do rady powiatowej izby rolniczej i uczestniczenia w ich wybieraniu.

2.  W gminie, w której powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 4 tys. ha (okręg jednomandatowy) do rady powiatowej izby wybiera się - jednego członka, a gdy przekracza 4 tys. ha (okręg dwumandatowy) wybiera się - dwóch członków tej rady. W okręgu wyborczym stanowiącym obszar miasta na prawach powiatu, wybiera się tylko - jednego przedstawiciela.

3.  W każdym powiecie ziemskim zostanie utworzona rada powiatowa izby rolniczej. W jej skład wejdą rolnicy, którzy w wyborach do tego organu, otrzymają największą ilość ważnie oddanych głosów. Rada powiatowa izby wybiera, ze swego składu, po dwóch delegatów do Walnego Zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej.

4.  Rolnik, ubiegający się o mandat członka rady powiatowej izby rolniczej musi wypełnić
i złożyć następujące dokumenty: zgłoszenie kandydata, oświadczenie o zgodzie na kandydowanie oraz listę członków zawierającą co najmniej 50 podpisów poparcia. Druki te można otrzymać w każdym urzędzie gminy lub w biurach Śląskiej Izby Rolniczej.

5.  Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania, zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie urzędu gminy (miasta) najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów. Każdy rolnik, może sprawdzić czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie.

Zachęcamy Państwa do śledzenia strony internetowej http://www.sir-katowice.pl/wybory2019-2023 gdzie na bieżąco zamieszczane będą wszystkie ważne informacje dotyczące wyborów do Śląskiej Izby Rolniczej.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 34 317 70 67, wew. 218

artykuł nr 2

Śląska Izba Rolnicza informuje, że 31 maja 2015 r. odbędą się wybory członków do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej

Zasady wyborów:
1.  Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie RSP posiadający w nich wkłady gruntowe. Przy sługuje im prawo kandydowania do rady powiatowej izby rolniczej i uczestniczenia w ich wybieraniu.
2.  W gminie, w której powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 4 tys. ha (okręg jednomandatowy) do rady powiatowej izby wybiera się - jednego członka, a gdy przekracza 4 tys. ha (okręg dwumandatowy) wybiera się - dwóch członków tej rady. W okręgu wyborczym stanowiącym obszar miasta na prawach powiatu, wybiera się tylko - jednego przedstawiciela.
3.  W każdym powiecie ziemskim zostanie utworzona rada powiatowa izby rolniczej. W jej skład wejdą rolnicy, którzy w wyborach do tego organu, otrzy mają największą ilość ważnie oddanych głosów. Rada powiatowa izby wybiera, ze swego składu, po dwóch delegatów do Walnego Zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej.
4.  Rolnik, ubiegający się o mandat członka rady powiatowej izby rolniczej musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty: zgłoszenie kandydata, oświadczenie o zgodzie na kandydowanie oraz listę członków zawierającą co najmniej 50 podpisów poparcia. Druki te można otrzymać w każdym urzędzie gminy lub w biurach Śląskiej Izby Rolniczej.
Wszy stkie wzory dokumentów wyborczych znajdują się także na stronie internetowej Śląskiej Izby Rolniczej pod adresem: www. s i r-ka t o w i c e. p 1 w zakładce "WYBORY DO IZB ROLNICZYCH" Czytelnie wypełnione dokumenty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 maja 2015 r. na adres: Śląska Izba Rolnicza, 40- 159 Katowice, ul. Jesionowa 9A.
5.  Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania, zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie urzędu gminy (miasta) najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów. Każdy rolnik, może sprawdzić czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie.


IZBA ROLNICZA - TO SAMORZĄD REPREZENTUJĄCY INTERESY WSZYSTKICH ROLNIKÓW


Szczegółowe informacje o zasadach wyborów do Śląskiej Izby Rolniczej można uzyskać na stronie internetowej w ww.sir-katowiee.pl oraz w biurach izby pod numerami telefonów:
Katowice 32 258-04-45,
Bielsko - Biała 33 814 - 91 - 79,
Częstochowa 34 368-15- 12,
Racibórz 32 415-39-25
Lubliniec 34 356-10-90

 

Dostępne kategorie:
2023
2019
2015