artykuł nr 1

Zarządzenie Nr ZW.0050.113.2015 Wójta Gminy Popów z dnia 15 października 2015 roku w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Załączniki:
Treść zarządzenia23 KB
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr ZW.0050.112.2015 Wójta Gminy Popów z dnia 15 października 2015 roku w sprawie: upoważnienia do wykonywania czynności w zakresie sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Załączniki:
Treść zarządzenia27 KB
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr ZW.0050.110.2015 Wójta Gminy Popów z dnia 05 października 2015 roku w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych

Załączniki:
Treść zarządzenia82 KB
artykuł nr 4

UCHWAŁA NR 54/XI/2015 RADY GMINY POPÓW z dnia 21 września 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Oddziale Zewnętrznym w Wąsoszu Górnym

Załączniki:
Treść uchwały104 KB
artykuł nr 5

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Popów z dnia 21 września 2015 r. o numerach i granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych; możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonym na dzień 25 października 2015 roku

Załączniki:
Treść obwieszczenia116 KB