artykuł nr 1

Wysokość środków z funduszu sołeckiego na 2020 rok w rozbiciu na poszczególne sołectwa

LpNazwa sołectwa

Liczba mieszkańców danego sołectwa (Lm) (4)

Wysokość środków przypadających na dane sołectwo

1Brzózki

202

16 975,99 zł

2

Dąbrowa

287

20 565,44 zł

3

Dąbrówka

201

16 933,76 zł

4

Dębie

299

21 072,19 zł

5

Florianów

141

14 400,03 zł

6

Kamieńszczyzna

221

17 778,34 zł

7

Kule

78

11 739,61 zł

8

Annolesie

303

21 241,10 zł

9

Nowa Wieś

226

17 989,48 zł

10

Płaczki

183

16 173,64 zł

11

Popów

697

37 879,26 zł

12

Rębielice Królewskie

841

42 228,83 zł

13

Wąsosz Dolny

249

18 960,74 zł

14

Wąsosz Górny

416

26 012,96 zł

15

Więcki

403

25 463,98 zł

16

Zawady

1005

42 228,83 zł

17

Zbory

225

17 947,25 zł

Łącznie175950

385 591,44 zł