artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.7.2021 WÓJTA GMINY POPÓW z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 10 grudnia 2020 r. na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku w gminie Popów.

artykuł nr 2

ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.154.2020 WÓJTA GMINY POPÓW z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku.

Dostępne kategorie:
2020
2019