artykuł nr 6

Uchwała RIO o wykonaniu budżetu 2018

artykuł nr 7

Uchwała Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2030

artykuł nr 8

Uchwała RIO o możliwości sfinansowania deficytu

artykuł nr 9

Uchwała budżetowa 2020

Załączniki:
Uchwała budżetowa 2020MB
artykuł nr 10

Sprawozdanie z wykonania budżetu 2019