artykuł nr 11

Sprawozdanie z wykonania budżetu 2018

artykuł nr 12

Opinia RIO o wykonaniu budżetu 2019

artykuł nr 13

Opinia RIO o planowanej kwocie długu

artykuł nr 14

Informacja o zadłużeniu

Załączniki:
Informacja o zadłużeniu56 KB
artykuł nr 15

Informacja o poręczeniach

Załączniki:
Informacja o poręczeniach16 KB