artykuł nr 1

Petycja w sprawie skupu złomu ul. Dworcowa

artykuł nr 2

Petycja w sprawie wykonania rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą stopniowego przygotowywania się do wdrożenia w JST przepisów Dyrektywy 2022/2555 w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii. Zaplanowanie szkoleń i audytów w tym zakresie

artykuł nr 3

Petycja w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności