artykuł nr 1

Wykaz Sołtysów

artykuł nr 2

Sołectwa Gminy Popów

W skład gminy wchodzą 22 miejscowości skupionych w 17 sołectwach.
artykuł nr 3

Sołectwo Annolesie

Sołtys - Mandat Aleksy

Rada Sołecka:

1. Ligęza Kazimierz

2. Opołczyński Grzegorz

3. Ptak Zbigniew

4. Tasarz Iwona

5. Wojciechowski Janusz

artykuł nr 4

Sołectwo Brzózki

Sołtys - Praszczyk Beata

Rada sołecka:

1. Praszczyk Krzysztof

2. Suchańska Małgorzata

3. Wojciechowska Danuta

4. Wojtyra Anna

5. Wojtyra Krzysztof

artykuł nr 5

Sołectwo Dąbrowa

Sołtys - Bęben Zofia

Rada Sołecka:

1. Macińska Stanisława

2. Ptak Irena

3. Ptak Małgorzata

4. Randak Waldemar