artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony - Projekt budowlany przebudowy skrzyżowania drogi wojewodzkiej 491 Częstochowa-Działoszyn z drogą powiatową S2066 Popów-Wąsosz na rondo w msc. Popów.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: Projektu budowlanego przebudowy skrzyżowania drogi wojewodzkiej 491 Częstochowa-Działoszyn z drogą powiatową S2066 Popów-Wąsosz na rondo w msc. Popów.

Kody CPV: 74.23.22.00-6

Termin wykonania 31.12.2007 r.

Treść ogłoszenia: http://www.portal.uzp.gov.pl/pl/site/uzp/bzp/pokaz?recordId=955700

artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony - Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych, Gimnazjum na terenie gminy Popów

Przedmiotem zamówienia jest

 Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych, Gimnazjum na terenie gminy Popów.

Kod CPV: 60113100-4

 

Termin realizacji: rok szkolny 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11

Treść ogłoszenia: http://www.portal.uzp.gov.pl/pl/site/uzp/bzp/pokaz?recordId=951272

artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony - Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Popów- termin składania ofert 16.07.2007

Przedmiotem zamówienia jest

 MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY POPÓW

Kod PCV: 45.31.61.10-9

 

Termin realizacji: 17.09.2007

Treść ogłoszenia http://www.portal.uzp.gov.pl/pl/site/uzp/bzp/pokaz?recordId=918374

artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony powyżej 60 000 euro - Modrernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Popów- termin składania ofert 21.06.2007 - UNIEWAŻNIONY

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie MODERNIZACJI OSWIETLENIA DRROGOWEGO NA TERENIE GMINY POPÓW.

Kody CPV: 45.31.61.10-9

Termin wykonania 31.08.2007

W DNIU 19.06.2007 R - POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE