artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usługi wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości tych usług.

artykuł nr 2

Roboty budowlane związane z budową kanału sanitarnego w pasie drogi wojewódzkiej DW491 w Popowie

Postępowanie nr ZP341/3/10

Całość dokumentacji projetkowej w siedzbie Zamawiającego

W dniu 28.10.2010r. "Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy" zamieszczono w formacie doc

artykuł nr 3

Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w pasie drogowym ulicy Piwnej

artykuł nr 4

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIU USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIU DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH W PROJEKCIE POD NAZWĄ ?PRZEDSZKOLA MARZEŃ W GMINIE POPÓW? REALIZOWANEGO NA TERENIE GMINY POPÓW I WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

artykuł nr 5

PRZETARG NA ŚWIADCZENIE USŁUGI ZARZĄDZANIA PROJEKTEM PRZEDSZKOLA MARZEŃ W GMINIE POPÓW REALIZOWANEGO W GMINIE POPÓW, A WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

UWAGA

w dniu 08.09.2010 dokonano modyfikacji SIWZ