artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na:Zaciągnięcie...

UWAGA !!! 3 października 2011r. został zmieniony SIWZ
artykuł nr 2

Budowa odcinka Ciągu Pieszo Rowerowego wraz z odwodnieniem przy DW491 od DPS2066 - odcinek 2

artykuł nr 3

Budowa odcinka Ciągu Pieszo Rowerowego wraz z odwodnieniem przy DW491 od DPS2066

W wyniku blędu w dokumentacji projektowej w pliku "Przedmiar" znalazły się dwa przedmiary o identycznej treści. Zgodnie z SIWZ do obliczenia ceny należy wycenić  jeden przedmiar.

artykuł nr 4

REKULTYWACJA GMINNEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW MSC WIĘCKI - przetarg nieograniczony

artykuł nr 5

REKULTYWACJA GMINNEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW MSC WIĘCKI - przetarg nieograniczony