artykuł nr 11

Przetarg nieograniczony na: "Dostawa kostki brukowej oraz innych elementów betonowych na potrzeby budowy chodnika na terenie Gminy Popów"

Uwaga zmieniono formularz ofertowy oraz załączono załącznik nr 6 w dniu 17.06.2013r.
artykuł nr 12

Przetarg nieograniczony na: "Zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do budynku Gimnazjum im. bł Jana Pawła II w Zawadach"