artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na: "Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć w projekcie: Kompleksowy program wspomagający uczniów i szkoły w Gminie Popów"

artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na:"Zakup ciągnika rolniczego"

 Uwaga!!! Zmiana formularza ofertowego z dnia 23.11.2016r.

artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na:"Zakup ciągnika rolniczego"

artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na:"Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Popów i jej jednostek organizacyjnych"

artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony na:"Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Popów"