artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe dla postępowania ofertowego na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO „Wykonanie usługi zimowego utrzymania w zakresie posypywania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Popów w sezonie zimowym 2020/2021 r.”

artykuł nr 2

ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie prowadzone pod nazwą: Budowa placu zabaw dla Klubu Dziecięcego „Tygrysek” w Zawadach.

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe dla postępowania ofertowego na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO Nazwa zadania: „Utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Popów”

Dostępne kategorie:
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015