artykuł nr 1

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Popów

UWAGA !!! Zmiana terminu składania ofert na dzień 17 stycznia 2022 roku, godzina 10:00.

artykuł nr 2

Termomodernizacja budynku OSP w Więckach wraz z montażem OZE

UWAGA !!! Zmiana terminu składania ofert do dnia 21 stycznia 2022 roku do godziny 10:00

UWAGA dotycząca korekty przedmiarów: 

1. pozycja 74 - jest płytki ceramiczne 30x30 cm, winno być płytki ceramiczne 60x60 cm

2. pozycja 75 - posadzka betonowa - jest 37,90+45,70=83,60 m2, winno być (37,90+45,70)*0,08=6,688 m3 

artykuł nr 3

Budowa instalacji fotowoltaicznej na Gminnej Oczyszczalni Ścieków

artykuł nr 4

Przebudowa ul. Cmentarnej w Rębielicach Królewskich

artykuł nr 5

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Popów