artykuł nr 1

"Usługi społeczne w Gminie Popów" - świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich

artykuł nr 2

Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku OSP w Wąsoszu Górnym

artykuł nr 3

"Usługi społeczne w Gminie Popów" - świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich

artykuł nr 4

Budowa Gminnej Hali Sportowej w Popowie

Załączniki:
Protokół z otwarcia ofert686 KB
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia428 KB
UWAGA! Dodatkowy przedmiar - Trybuna TR166 KB
Odpowiedź na pytanie z dnia 05.05.2021 r.40 KB
Zestawienie wyposażenia sali sportowej z dnia 04.05.2021 rokuMB
Projekt budowlany cz. 5 Branża Elektryczna - część opisowa973 KB
Odpowiedzi na pytania z dnia 28.04.2021 r.121 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 28.04.2021r.46 KB
SWZ z załącznikami po zmianach MB
Odpowiedź na pytanie z dnia 27.04.2021 r.118 KB
Specyfikacja Warunków Zamówienia140 KB
Dokumenty formalno prawne cz.213 MB
Dokumenty formalno prawne cz.116 MB
Projekt budowlany cz. 7 Charakterystyka Energetyczna 778 KB
Projekt budowlany cz. 6 Branża DrogowaMB
Projekt budowlany cz. 5 Branża ElektrycznaMB
Projekt budowlany cz. 4_2 Branża SanitarnaMB
Projekt budowlany cz. 4_1 Branża Sanitarna17 MB
Projekt budowlany cz. 3 Branża Konstrukcyjna 19 MB
Projekt budowlany cz. 2 Branża Architektoniczna MB
Projekt budowlany cz. 1 PZTMB
Projekt wykonawczy cz.7 Charakterystyka Energetyczna780 KB
Projekt wykonawczy cz.6 Branża DrogowaMB
Projekt wykonawczy cz.5 Branża ElektrycznaMB
Projekt wykonawczy cz.4_2 Branża Sanitarna17 MB
Projekt wykonawczy cz.4_1 Branża Sanitarna18 MB
Projekt wykonawczy cz.3_2 Branża Konstrukcyjna 14 MB
Projekt wykonawczy cz.3_1 Branża Konstrukcyjna 18 MB
Projekt wykonawczy cz.2 Branża ArchitektonicznaMB
Projekt wykonawczy cz.1 Zagospodarowanie terenuMB
PrzedmiarMB
SpecyfikacjaMB
Decyzja - pozwolenie na budowęMB
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane120 KB
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIAMB
artykuł nr 5

Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku OSP w Wąsoszu Górnym