artykuł nr 1

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o opiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości
2.  Wniosek o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości

Termin załatwienia: 

30 dni

Podstawa prawna

1. Art. 96 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603),

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z dnia 21 grudnia 2004 r.)