artykuł nr 1

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Zgodnie z art.83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92 poz. 880)usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza, albo prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem - do wniosku dołacza się zgodę jej właściciela.

Załączniki:
Wniosek 39 KB
Zgłoszenie40 KB