artykuł nr 1

Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego z dnia 19 stycznia 2017 roku