artykuł nr 1

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popów wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 07.09 do 28.09.2020

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popów

znajduje się na stronie http://www.bip.gminapopow.pl w karcie "Prawo Lokalne" - "zagospodarowanie przestrzenne"

Bezpośredni link do Projektu studium:

http://www.bip.gminapopow.pl/index.php?job=wiad&idg=3&id=19&x=84&y=&n_id=3840