artykuł nr 1

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w jednostce ewidencyjnej Popów, obręb Płaczki, oznaczonej jako działki nr nr 105/2 i 109/1 o pow. łącznej 0,0342 ha

Załączniki:
Treść zawiadomienia57 KB