artykuł nr 1

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w jednostce ewidencyjnej Popów, obręb Płaczki, oznaczonej jako działka nr 124/6 o pow. 0,0119 ha

Załączniki:
Treść zawiadomienia40 KB