artykuł nr 1

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej

Wojciech Konieczny - pokój 18

tel. wew. 215