artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE Z.W. 0050.13.2021 WÓJTA GMINY POPÓW z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dla publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Popów na rok szkolny 2021/2022

Dostępne kategorie:
2015
2019
2020
2021
2022