artykuł nr 1

Zarządzenie ZW Nr 0050.22 .2021 Wójta Gminy Popów z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Popowie.

Dostępne kategorie:
2015
2019
2020
2021