artykuł nr 1

Zarządzenie Nr ZW.0050.142.2021 Wójta Gminy Popów z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie: powołania komisji d / s naboru na samodzielne stanowisko Referenta w Referacie do Spraw Rozwoju, Infrastruktury, Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska

Dostępne kategorie:
2015
2019
2020
2021
2022