artykuł nr 1

Zarządzenie Nr ZW.0050.105.2023 Wójta Gminy Popów z dnia 18 sierpnia 2023 roku w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.