artykuł nr 1

Zarządzenie Nr ZW.0050.111.2023 Wójta Gminy Popów z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2023 roku.

Dostępne kategorie:
2015
2019
2020
2021
2022
2023