artykuł nr 1

Zarządzenie Nr ZW.0050.117.2023 Wójta Gminy Popów z dnia 8 września 2023 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

Dostępne kategorie:
2015
2019
2020
2021
2022
2023