artykuł nr 1

Plan Zagospodarowania Przestrzennego - projekt