artykuł nr 1

Uchwała Nr 58/IX/2003 z dnia 11.09.2003 r

Uchwała w sprawie: podjęcia deklaracji przez Radę Gminy Popów o przeznaczeniu środków finansowych na finansowanie w latach 2004-2006 w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych inwestycji "Budowa oczyszczalni ścieków w Popowie, kanalizacji sanitarnej w Zawadach ul. Makuszyńskiego, Kręta, szkolna, Piwna, Kwiatowa, Wesoła, Jasna i budowa drogi w Rębielicach Królewskich ul. Opatowska"