artykuł nr 1

Uchwała w sprawie budżetu gminy na 2003 rok

UCHWAŁA Nr 18/III/2002 Rady Gminy w Popowie z dnia 30 grudnia 2002 roku,