artykuł nr 1

Uchwała Nr 121/XXII/2004

Uchwała w sprawie: likwidacji filii biblioteki publicznej w Rębielicach Królewskich