artykuł nr 1

Informacja o mieniu komunalnym Gminy Popów

W załącznikach znajdują się informacje o mieniu komunalnym Gminy w poszczególnych latach.